Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 12 2018

sonofluna
Jest takie miejsce, w którym wieczorem spotykają się chłopcy. Zbierają się powoli, tak jak powoli zbiera się na deszcz. Palą papierosy, piją wódkę z Colą i patrzą przed siebie. Rozmawia się tam główni o męskich sprawach, o męskich sprawach się tam rozmawia, męskie sprawy są tam poruszane. Zwykle dzieje się niewiele, zwykle ćwiczy się miny, tnie na pusto powietrze i rzuca puszkami w koty. Może się jednak zdarzyć inaczej, inaczej może się jednak zdarzyć, może się zdarzyć, że jeden drugiemu powie: wyrwę Ci rękę z kości na plecach, złapię przez serce przez dziurę w boku, jak wyżej podjadę to ścisnę za gardło, wyrwę tchawicę i głupio mi więcej nie powiesz. Tak też się może zdarzyć.    
— jest takie miejsce

June 01 2018

sonofluna
2664 5ab0 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahavingdreams havingdreams
sonofluna

May 04 2018

sonofluna
2419 370b
sonofluna
7950 5e9c 500

April 09 2018

sonofluna
0590 b089 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabudas budas

April 03 2018

sonofluna
Reposted fromhighlmittel highlmittel viabudas budas

March 28 2018

sonofluna
7058 fdc9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
sonofluna
8665 9e41 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
sonofluna
2697 a23a 500
sonofluna
5088 01c5
Reposted fromzciach zciach viajointskurwysyn jointskurwysyn
sonofluna
9494 0901 500
Reposted fromschwertmeister schwertmeister
sonofluna
0299 e7d5 500
| Wrocław, 1982
sonofluna
6897 f8c9
sonofluna
3278 0bda
Reposted fromvenice venice viaverdantforce verdantforce
sonofluna
1077 a2ec 500
Reposted fromsavatage savatage viaschwertmeister schwertmeister
sonofluna
0663 7cf7
Reposted fromsavatage savatage vianitael nitael
sonofluna
http://41.media.tumblr.com/c3f5d210752fbe18286f4cc645c0eb19/tumblr_mzgoh4X3g71t5u0gko1_1280.jpg
Reposted frominkwizytor inkwizytor viaverdantforce verdantforce
sonofluna
0287 1d71 500
Reposted fromprzegrany przegrany viapsychoviolet psychoviolet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl